LDS se nachází v Ústí nad Labem, Textilní 1720/2

Jedná se o trafostanici v uzavřeném textilním závodě, distribuce je možná jen v areálu uzavřeného závodu.Trafostanice je vybavena jedním transformátorem ( 400 kVA ).

Distributor: Jaroslav Albert,  tel.  777 84 31 30

číslo licence: 120203466 ( platí do 16.4.2027)

S ohledem na tuto situaci platí pro LDS stejná pravidla, jaká má nadřazená distribuční soustava.

Nadřazená distribuční soustava: www.cezdistribuce.cz